İlişik Kesme

 
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZDA İLİŞİĞİ BULUNAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Öğrenci No Adı Soyadı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 150601046 Recep Tayyip BALIKÇILAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 120603023 Saffet ÇOLAK