ALİ KOÇER

ALİ KOÇER

ŞEF

Birimi

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL, MALZEME, HİZMET ALIM İŞLEMLERİ

HİZMET, MAL ALIMI İHALESİ İŞLEMLERİ

KESİN TEMİNAT MEKTUBU İADESİ İŞLEMLERİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİ VE PERSONEL YEMEK ÜCRETİ BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİLERE YEMEK BURSU VERİLMESİ İŞLEMLERİ

YEMEKHANE HAKEDİŞ ÖDEME İŞLEMLERİ