MEHMET SAVUT

MEHMET SAVUT

TEKNİSYEN

Birimi

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

İŞKUR VE HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONELİN GÖREV DAĞILIMLARI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI İŞLEMLERİ

KÜÇÜK BAKIM ONARIM VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİ

SÜZGEÇ SAYAÇLARIN OKUNMASI İŞLEMLERİ