YÜKSEL YAŞAR NAR

YÜKSEL YAŞAR NAR

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ MEVCUT YÖNERGELERİNDE UYGULAMALARDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ HAZIRLAMAK

DAİRENİN İÇ KONTROL STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI VE İŞLEMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İŞLEMLERİ

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL, MALZEME, HİZMET ALIM İŞLEMLERİ

HİZMET, MAL ALIMI İHALESİ İŞLEMLERİ

KESİN TEMİNAT MEKTUBU İADESİ İŞLEMLERİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİ VE PERSONEL YEMEK ÜCRETİ BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ

PERSONEL MAAŞ VE KESENEK İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI VE SGK BİLDİRİMLERİ İŞLEMLERİ

YAŞAM HİZMETLERİ SİSTEMİ

YEMEK BURSU VERİLEN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

YEMEKHANE HAKEDİŞ ÖDEME İŞLEMLERİ

YURT İÇİ/YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ